Purity AS Logo

Purity Storage as a Service - Skylagring

 Purity StaaS

Ta kontakt med kjell@purity.no for tilbud

 

PURITY SKYLAGRING 

Lagring av data i skyen har mange ulike navn, hvor engelske og norske termer er like vanlige å bruke. Skylagring, STaaS (storage as a service), og Cloud Storage brukes om hverandre. Meningen bak uttrykkene er outsourcing av datalagring og drift til Purity, hvor vi håndterer og sikrer dine data i vår skytjeneste.

Å velge skylagring fremfor tradisjonelle lagringssystemer har mange fordeler:

Lavere kostnader

Innkjøpskostnadene reduseres betraktelig, ettersom kjøp av ny lagringsteknologi som oftest utgjør en betydelig investering for en bedrift.

Krever mindre tekniske ressurser internt.

Datalagring krever spesialkompetanse.Ved kjøp av egen lagringsløsning må ansatte læres opp til å kunne drifte teknologien selv, som oftest hver gang en løsning byttes ut. Lagring av data er sjelden en del av bedriftens kjernevirksomhet, og ved outsourcing frigis IT avdelingen tid til mer sentrale oppgaver.

Forutsigbare utgifter

Purity Skylagring er priset etter faktisk forbruk. Kunden faktureres etter antallet Terrabyte som er benyttet i løpet av en måned. Dette gir en forutsigbart og stabilt kostnadsbilde.

Rask & Enkel skalering

Kunden kan enkelt skalere løsningen opp eller ned etter behov, og prisen vil gjenspeile endringen. Dersom data er slettet vil prisen reduseres, og ved datavekst vil prisen øke etter avtale. Kunden kan øke sin datamengde uten å foreta nyinvesteringer i utstyr, eller at prisbildet endrer seg. Purity tilbyr full fleksibilitet i dataforbruket.

 SaaS

 

PURITY S3 SKYLAGRING. 

Purity S3 Skylagring (Simple Storage Service)er en online lagringsløsning som kan aksesseres via WEB protokoller som REST, SOAP og Bit Torrent. Tjenesten ligner Amazon Web Services (AWS) men har mange utvidede muligheter tilgjengelig, som Flexible Hybrid Storage og Disaster Recovery Backup av data. Alle data lagres i høy redundante og hyperskalerbare lagringssystemer lokalisert i Norge.

Purity S3 lagring har flere bruksområder: 

  • Løsningen kan benyttes som Disaster Recovery lokasjon (Supporterer i dag NetBackup, Backup Exec, Commvault og Veeam).
  • Kan benyttes som sentralt lagringssystem (S3, NFS, CIFS)
  • Kan benyttes som Arkivløsning (Geo redundant disk, Online og Offline tape)

Lokale NFS/CIFS/FTP aksess punkt

Purity Skylagring kan aksesseres via S3 men om man ønsker NAS tilgang til sine data plasserer vi ut en eller flere fysiske eller virtuelle lokale NAS gateway's. Systemet støtter lokalt Flash Cache for ytelse og global file locking.

Redundans

Løsningen er designet og laget etter «No Single Point Of Failure» (NSPOF) prinsipper og tilbyr så mye redundans man måtte ønske. Redundans og ytelse er 100% fleksibelt og konfigurerbart etter kundens ønsker. Purity tilbyr redundans fra disk til datasenter tilgjengelighet

Ytelse

Objekt lagringen er sentral og tilbyr tilnærmet uendelig ytelse etter kundens behov. Lokale ytelse oppnås etter «Scale out» prinsippet hvor man skalerer ved å legge til NAS noder og Flash lese Cache etter behov.

Purity Skylagring - prismodell

Purity S3 har en meget enkel prismodell basert på mengden av lagret data. Tjenesten starter så lavt som 99 kroner per TB per måned lagret på disk. 

Dersom man ikke er avhengig av rask aksess til data, men klarer seg med online tape (gjennomsnitt på 1 minutts aksess tid) blir tjenesten enda rimeligere. Det samme gjelder dersom man ønsker å lagre data offline på tape. 

Kunden velger selv sine storage policies som beskriver om de ønsker 1,2 eller 3 kopier over 1 eller 2 datasenter. Det er også mulig å sette opp Erasure coding for en kombinasjon av høyere redundans og lavere pris, men da noe lavere ytelse.

Purity tilbyr lagring av data på to separate lokasjoner i Norge, hvorav ett er vårt eget datasenter. Dette sikrer at dine data er underlagt norsk lovverk.

Ta kontakt med oss for å høre mer om Purity S3 Skylagring