Purity AS Logo

Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

DRaa S WEB BANNER LANG

DRaaS - din viktigste skyinvestering

Hvorfor er DRaaS viktig? 

Disaster Recovery as a Service - forkortet til DRaaS - betyr katastrofegjenoppretting. Vår DRaaS-tjeneste innebærer at vi tar ansvar for å hurtig gjenopprette våre kunders systemer ved uventet nedetid.

Uventet nedetid er et problem de fleste bedrifter opplever. Det finnes hundrevis av årsaker til at IT miljøer går ned, fra strømbrudd til brukerfeil, hacking, feil i soft eller hardware, og naturkatastrofer.

De økonomiske konsekvensene av uventet nedetid er store. Åpenbare tilfeller er for bedrifter som selger sine varer og tjenester online, for eksempel nettbutikker eller flyselskaper. Nedetid blir også dyrt for bedrifter der produksjonen lammes på grunn av svikt i datasystemene, og innen helsesektoren kan manglende tilgang til datasystemer resultere i tap av liv. 

Uplanlagt nedetid er sjeldent uten negative konsekvenser, uansett organisasjon. I ytterste konsekvens risikerer bedrifter å gå konkurs. I følge tall fra det amerikanske «Federeal Emergency Management Agency» (FEMA) viser at bedrifter som mistet tilgang til sine IT ressurser i mer enn 9 dager, som oftest gikk konkurs innen ett år.

 

Du sparer kostnader ved å velge Purity DRaaS

DRaaS er en svært kostnadseffektiv tjeneste. Sammenligner du kostnaden av nedetid mot kostnaden av Purity DRaaS er dette et regnestykke som går i pluss. I tillegg sparer man på flere områder ved å velge Purity DRaaS kontra å drifte egen DR løsning: 

1. Forsikring

Disaster Recovery eliminerer de økonomiske konsekvensene av katastrofe eller uforutsett nedetid. En god Disaster Recovery løsning blir en rimelig forsikring sammenlignet med kostnaden av nedetid / datatap når uhellet er ute.

2. Infrastruktur/Innkjøp

Ved å velge DRaaS kontra å bygge egen DR-site, reduseres kostnadene på innkjøp av infrastruktur drastisk. Når en bedrift setter opp en fullredundant DR site krever dette dobbelt opp av utstyr i form av lagring, lisenser og software.  Kjøper man istedet en DRaaS tjeneste betaler man kun for sitt faktiske forbruk. En tjenesteløsning gir fleksibilitet i forhold til å velge ut hvilke data som skal sikres. Man kan skille mellom kritiske og ikke-kritiske data, og velge å kun backe opp den kritiske datamengden, noe som igjen bidrar til å redusere kostnadene.

3. Ressurser

Drift av egen Disaster Recovery løsning krever høy kompetanse innen fagfeltet. Kompleks teknologi skal driftes, dokumenteres, og rutiner skal følges, og ansatte må være oppdatert på teknologien.  En «as a service» løsning gjør at bedriftens ansatte kan rette fokuset på bedriftens kjernevirksomhet.

4. Compliance / Audit

Strenge krav til IT Compliance er ofte ressurskrevende og vanskelig å etterleve. Vår DRaaS løsning tilbyr fullstendige rammeverk og rutiner for compliance inkludert i tjenesten.

5. Drift

Puritys DR tjeneste gjør at du som kunde kan fjerne hele ditt sekundære datarom. Vi stiller vår datahall tilgjengelig for deg, noe som gjør at du som kunde sparer drift, nettverk, leie av lokaler, strøm og kjøling, som til sammen utgjør en betydelig kostnad for bedriften. 

 

Live demonstrasjon av Purity DRaaS 

Purity tilbyr live demonstrasjon av vår DRaaS tjeneste. I vår demonstrasjon legger vi ned et IT miljø, og gjenoppretter det løpet av minutter ved hjelp av vår DR løsning. Ønsker du å se hvordan det fungerer? Kontakt oss i dag for å bestill en live demonstrasjon av DRaaS fra Purity

 

Vil du vite mer om de tekniske aspektene rundt Disaster Recovery? Du får alle svarene i Purity og Zertos Disaster Recovery Guide. Last den ned her.